Bản vẽ

Bitexco thi công tuyến đường từ Nguyễn xiển xuống Xala -Thanh hà