Báo giá dịch vụ

Báo giá HH4C Linh đàm cập nhật tuần từ 13/6-21/6/2016


Báo giá chung cư Linh đàm HH4C 

 cập nhật tuần từ 13/6-21/6/2016 

 

 

Liên hệ Phòng Kinh doanh  :

Hotline : 094-6681-366  /  0977- 88- 4718 /   0164-9600-736

 

Khu đô thị

Tòa nhà

Căn hộ

Diện tích (m2)

Hướng Ban công

Hướng Cửa

Giá gốc (Triệu/m2)

Chênh lệch (Triệu/căn)

Giá bán (Triệu/m2)

Tổng số tiền mua căn hộ

Tình trạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH4C

506

65.52

TN

ĐB

15.5

200

     18.55

  1,215.56

Nguyên bản

 

HH4C

2704

67.04

TN

ĐB

14.5

 

 

 

Nguyên bản

Linh Đàm

HH4C

712

76.27

TN ô góc

ĐB

15.965

170

18.194

  1,387.65

Đã bán

Linh Đàm

HH4C

pent 12

42.33

TN ô góc

ĐB

14.42

395

23.751

  1,005.40

Sửa nội thất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH4C

3616

62.53

TB

ĐB

14

 

 

 850 triệu có NT

Sửa nội thất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH4C

622

76.27

ĐB ô góc

TN

15.965

180

18.128

  1,382.65

Sửa 2 PN, nguyên bản

Linh Đàm

HH4C

722

76.27

ĐB ô góc

TN

15.965

TT

19.177

  1,462.65

Nguyên bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH4C

1130

65.52

ĐB

TN

15.5

245

19.621

  1,285.56

Nguyên bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH4C

2832

76.27

ĐB ô góc

TN

14.935

220

17.819

1359.0925

Nguyên bản

Linh Đàm

HH4C

534

62.53

ĐN

ĐB

15.5

 

 

 1.150 trệu

Nguyên bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH4C

3036

45.55

ĐN

ĐB

14

 

 

 850 triệu

đã bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận